Ce condiţii trebuie să îndeplinească o firmă pentru a putea angaja muncitori asiatici

Legislația din România prevede o serie de condiții pentru angajarea pe teritoriul ţării a muncitorilor dint-o ţară non-UE.

I - Instiintarea ANOFM cu privire la posturile vacante in societate, conform organigramei si obtinerea adeverinţei cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social.

- Publicarea prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;

- Incheierea procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului

II Obtinere aviz de angajare de la Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie; 

Angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român. Acest lucru se atestă prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

b) organigrama, cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

c) adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional;

d) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;

e) copia procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului

f) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

g) dovedeste intenţia de a încadra în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată prin prezentarea unei copii a ofertei ferme de angajare;

h) străinul este calificat pentru post si nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada se face prin prezentarea următoarelor documente:

- curriculum vitae al străinului;

- documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

- cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

 

III Obţinerea unei vize de lungă şedere de la IGI.

Angajatorul face dovada ca:

- A achitat la zi toate datoriile catre buget, nu a fost sanctionat pentru munca nedeclarata in ultimile 6 luni inainte d edata angajarii strainului,

- Locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, UE, rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei

- Salariatul e apt medical si profesional pentru post

Viza română de lungă şedere (simbol D) permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile.

Viza pentru Angajare în muncă poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să se încadreze în muncă, pe teritoriul României, la un angajator, si se solicita în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator. Acest tip de viză atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României in baza urmatoarelor documente:

  • copia avizului de angajare,
  • dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
  • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă și, după caz, apostilat sau supralegalizat;
  • asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.

 

IV. Dreptul de ședere temporară - se acordă străinului în scop de muncă pe perioadă determinată

 

V. Obtinere permis de şedere de la IGI de catre străinul căruia i s-a acordat dreptul de şedere în Romania - permis unic –  atestă dreptul de şedere și de muncă pe teritoriul României.

De câţi muncitori ai nevoie?

Trimite-ne un mesaj (sau sună-ne la 0734.49.48.47) și putem începe să recrutăm muncitori din Asia pentru compania ta!